Skärande bearbetning 1 Kurskod: VESSKA51 Poäng: 100

Kursen skärande bearbetning 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.