Om Kunskapskrav

Ändamålet med kunskapskrav.se är att underlätta arbetet för gymnasielärare såsom elever.

Innan användningen av betygsmatriser så rekommenderas att du kollar när datan är hämtad och bekräftar informationen genom att jämföra med skolverkets hemsida. Nedan beskrivs användningen kopplat till de källkritiska kriterierna.

Stort tack till alla er som hör av er med synpunkter, tillsammans gör vi sidan bättre.

Äkthet

Observera att kunskapskrav.se varken ägs eller underhålls av skolverket eller annan statlig organisation. Sidan drivs helt ideellt av en privatperson som tidigare verkat som lärare i ämnet Programmering.

Tid

Datan hämtas under oregelbunda intervaller och kan skilja sig mellan olika skolnivåer, när datan senast hämtades kan du se på framsidan.

Beroende

All information om ämnen och kurser kommer från skolverkets öppna data.

Delar av denna data innehåller formateringsfel, detta påverkar ibland betygsmatriserna. Typiska fel är avsaknad av punkt för att avsluta meningar samt inkonsekvent användning av HTML-taggar, dessa rättas till automatiskt. Fel som inte rättas till är exempelvis avsaknad eller dubbletter av vissa ord i annars identiska kunskapskrav.

Således finns det ingen garanti för att alla betygsmatriser stämmer. Inga kunskapskrav undgås, men ibland kan de exempelvis hamna på fel rad.

Tendens

Ändamålet med Kunskapskrav.se är att underlätta arbetet för gymnasielärare såsom elever. Detta genom att tillgodose betygsmatriser för alla gymnasiekurser samt möjligheten att interaktivt uppdatera och följa enskilda elevers progression.


Vad är en betygsmatris?

En betygsmatris är en tabell var i kunskapskraven för en kurs ligger uppdelade efter en betygsskala. Detta för att underlätta kontinuerlig uppdatering av en elevs kunskaper samt för att lätt kunna överskåda dessa.