Välkommen!

Här hittar du skolverkets alla kurser och ämnen samt kunskapskrav uppdelade i överskådliga betygsmatriser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Navigera till rätt plats nedan.