Växtodling 2 Kurskod: VALVAX52 Poäng: 100

Kursen växtodling 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.