Trädgårdsanläggning 3 Kurskod: TRGTRA53 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.