Teater Ämneskod: TEE

Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta karaktärer och kommunicera med publiken. I ämnet ingår också scenografi och andra konstnärliga uttrycksformer. Etik och värdegrundsfrågor ingår också i ämnet.