Svenskt teckenspråk 1 Kurskod: SVPSVE51 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.