Svenska som andraspråk 2 Kurskod: SVOSVE52 Poäng: 100

Kursen svenska som andraspråk 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.