Litteratur Kurskod: SVBLIT5 Poäng: 100

Kursen litteratur omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.