Specialidrott 3 Kurskod: SPISPE53 Poäng: 100

Kursen specialidrott 3 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.