Skötsel av utemiljöer 2 Kurskod: SKESKO52 Poäng: 100

Kursen skötsel av utemiljöer 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.