Skötsel av utemiljöer 1 Kurskod: SKESKO51 Poäng: 100

Kursen skötsel av utemiljöer 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.