Servering 1 Kurskod: SEESER51 Poäng: 100

Kursen servering 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.