Service och bemötande 2 Kurskod: SECSER52 Poäng: 100

Kursen service och bemötande 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.