Service och bemötande 1 Kurskod: SECSER51 Poäng: 100

Kursen service och bemötande 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.