Samhällskunskap 2 Kurskod: SALSAM52 Poäng: 100

Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.