Musik 2 Kurskod: MUKMUS52 Poäng: 100

Kursen musik 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.