Röjmotorsåg Kurskod: MOOROJ5 Poäng: 100

Kursen röjmotorsåg omfattar punkterna 1–3 och 5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.