Medieproduktion Kurskod: MEOMED5 Poäng: 100

Kursen medieproduktion omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.