Material och verktyg 1 Kurskod: MAVMAT51 Poäng: 100

Kursen material och verktyg 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte i ämnet material och verktyg. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.