Matematik 2 Kurskod: MAMMAT52 Poäng: 100

Kursen matematik 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.