Måleri 2 Kurskod: MAFMAL52 Poäng: 100

Kursen måleri 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.