Måltids- och branschkunskap Kurskod: MADMAL5 Poäng: 200

Kursen måltids- och branschkunskap omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.