Lantbruksdjur 2 Kurskod: LABLAN52 Poäng: 100

Kursen lantbruksdjur 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.