Lantbruksdjur Ämneskod: LAB

Ämnet lantbruksdjur behandlar olika lantbruksdjur och skötsel av dessa. I ämnet ingår produktion inom djurhållning samt lantbruksdjurens betydelse för landskapsvård och biologisk mångfald. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning. Ämnet handlar också om djurstallar och om den tekniska utrustning som används där.