Konst och kultur Ämneskod: KOO

Ämnet konst och kultur behandlar olika konstarter och kulturyttringar samt hur de samspelar med samhällsutvecklingen. Ämnet handlar såväl om nutida som historiska konst- och kulturströmningar. I ämnet ingår etiska frågeställningar i samband med konst och kultur.