Näthandel 1 Kurskod: INPNAT51 Poäng: 100

Kursen näthandel 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen ingår grundläggande kunskaper i ämnet.