Inköp och logistik Ämneskod: INP

Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används i samband med varuhantering. Centralt i ämnet är arbetsmiljö, säkerhet och miljöhänsyn.