Industriell produktion 1 Kurskod: INEIND51 Poäng: 100

Kursen industriell produktion 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.