Våningsservice 2 Kurskod: HOEVAN52 Poäng: 100

Kursen våningsservice 2 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.