Godshantering Ämneskod: GOH

Ämnet godshantering behandlar hantering av gods. I ämnet ingår identifiering och märkning samt lastning och lossning av gods. Ämnet omfattar också teknisk utrustning för godshantering. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet samt de bestämmelser som reglerar godshantering.