Geografi 2 Kurskod: GEGGEO52 Poäng: 100

Kursen geografi 2 omfattar punkterna 1 och 3–4 under rubriken Ämnets syfte.