Geografi Ämneskod: GEG

Ämnet geografi behandlar människors livsmiljöer, naturmiljöer och samhällen samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas frågor om hållbar utveckling. Ämnet behandlar också människans behov av att upptäcka samt förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den.