Fritid och friskvård 1 Kurskod: FROFRT51 Poäng: 100

Kursen fritid och friskvård 1 omfattar punkterna 1 och 3–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.