Rekonditionering 1 Kurskod: FOSREK51 Poäng: 100

Kursen rekonditionering 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.