Fordonsvård Ämneskod: FOS

Ämnet fordonsvård behandlar vård och underhåll av fordon. Ämnet handlar om rengöring och rekonditionering av fordon. I ämnet ingår material, metoder, produkter och utrustning för fordonsvård.