Körning – basmaskiner 2 Kurskod: FONKOR52 Poäng: 100

Kursen körning – basmaskin 2 omfattar punkterna 1 och 5–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.