Fordonsbranschen Kurskod: FOBFOR5 Poäng: 200

Kursen fordonsbranschen omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.