Estetisk kommunikation 2 Kurskod: ESIEST52 Poäng: 100

Kursen estetisk kommunikation 2 omfattar punkterna 1–4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.