Engelska 2 Kurskod: ENSENG52 Poäng: 100

Kursen engelska 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.