Entreprenörskap Ämneskod: ENR

Ämnet entreprenörskap behandlar entreprenöriellt lärande och dess betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Ämnet handlar om metoder och förhållningssätt för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I ämnet ingår kommunikation, samarbete och problemlösning.