Bygg och anläggning 2 Kurskod: BYOBYG52 Poäng: 100

Kursen bygg och anläggning 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.