Bygg och anläggning 1 Kurskod: BYOBYG51 Poäng: 100

Kursen bygg och anläggning 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.