Marken och växternas biologi Kurskod: BIAMAR5 Poäng: 100

Kursen marken och växternas biologi omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.