Konditori 1 Kurskod: BAEKON51 Poäng: 100

Kursen konditori 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.