Luftbehandlingsanläggningar Kurskod: VETLUT0 Poäng: 200

Kursen luftbehandlingsanläggningar omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.