Verktygs- och materialhantering Ämneskod: VEK

Ämnet verktygs- och materialhantering behandlar planering, beräkning och utförande av montagearbeten inom många olika områden. Vidare behandlar ämnet hur man hanterar verktyg, material, maskiner och fästdon samt i vilka sammanhang de får och kan användas.