Odling av djurfoder Kurskod: VAOODL0 Poäng: 100

Kursen odling av djurfoder omfattar punkterna 2–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.