Våningsservice 1 Kurskod: VAIVAI01 Poäng: 100

Kursen våningsservice 1 omfattar punkterna 1–6. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.