Drift, underhåll, säkerhet och miljö Kurskod: VAEDRT0 Poäng: 200

Kursen drift, underhåll, säkerhet och miljö omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.